Ondernemingsraad
Vrije Universiteit Amsterdam

Medezeggenschapsconferentie: wat is onderwijs je waard?

De leden van de Ondernemingsraad, de Universitaire Studentenraad, de onderdeelcommissies en de facultaire studentenraden zijn uitgenodigd voor een conferentie over de invulling van het instemmingsrecht op de (hoofdlijnen van) de begroting 2017. Aan het einde van de dag probeert de medezeggenschap tot een gedragen beeld te komen van wat - volgens de medezeggenschap van de VU - de beleidsprioriteiten moeten zijn voor 2017.

Relevante informatie:

Het jaarplan (begroting) 2016

De reactie van de GV op de begroting 2016.

Een reactie van het college op die brief.

Een notitie van de GV over de invulling van het instemmingsrecht.

Een reactie van het college op die notitie.