Ondernemingsraad
Vrije Universiteit Amsterdam

Conferentieochtend 31 januari

Voor leden van de OR, USR en voorzitters van OdC’s en FSR-en wordt op 31 januari van 8.45 - ca. 13.00 uur, samen met het College van Bestuur een GV-conferentieochtend georganiseerd.

De conferentieochtend bestaat uit een kort formeel deel, het artikel 24-overleg, gevolgd door een aantal workshops. De thema’s voor de workshops zijn: onderwijsvernieuwing, diversiteit en het begrotingstraject.