Ondernemingsraad
Vrije Universiteit Amsterdam

Conferentieochtend 31 januari

De conferentieochtend bestond uit een kort formeel deel, het artikel 24-overleg, gevolgd door een aantal workshops. De thema’s voor de workshops zijn: onderwijsvernieuwing, diversiteit en het begrotingstraject.