Nieuws
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Werkdruk op de VU

Donderdag 16 november 2017, 16:00-18:00
Agora 1, Hoofdgebouw (3e verdieping)

Op 16 november organiseert de Ondernemingsraad een fORum over werkdruk aan de VU ter gelegenheid van de Week van de Werkstress (13-16 november).

Vanaf 16:30 worden de verschillende standpunten over de werkdruk aan de universiteit toegelicht door vier sprekers: Jaap Winter (College van Bestuur), Meindert Flikkema (Associate Professor, School of Business and Economics), Kitty Jong (Vakbond, FNV) en Paul van Soest (Afdelingshoofd Arbo en Milieu). Na deze toelichting zullen de sprekers met elkaar en met de zaal in discussie gaan. Aansluitend op de discussie vindt een borrel plaats.

Alle VU medewerkers zijn welkom! Geef je op via or@vu.nl voor 7 november.

Nieuwe ARBO wet

Er is een nieuwe arbowet van kracht.

Meer informatie treft u hier.

Samenstelling Ondernemingsraad

De huidige Ondernemingsraad van de VU is op 5 april 2017 geïnstalleerd (voor een periode van twee jaar) en heeft 21 leden. De raad bestaat uit de fracties van FNV Overheid, ProVU en CNV Connectief.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Henk Olijhoek (voorzitter), Dick de Gilder en Razi Quadir.

Voor de volledige samenstelling van de OR, klik hier.

 

OR draagt democratiseringsrapport over aan OR

De OR 2014-2017 heeft het democratiseringsrapport overgedragen aan de nieuwe OR die op 5 april wordt geinstalleerd. In een brief verzoekt de raad de nieuwe OR verder te gaan met het democratiseringsproces en samen met de USR te komen tot een ongevraagd advies over de wijze waarop de VU (democratischer) bestuurd zou moeten worden. Lees de brief hier.

De uitslagen van de OR- en de ODC-verkiezingen zijn definitief

De uitslagen van de OR-verkiezingen en de verkiezingen van de ODC IT en ODC Bibliotheek zijn bekend. De termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kon worden (van 13 - 20 maart) is verstreken. Daarmee is de uitslag definitief. Lees de volledige uitslagen hier.

Het jaarverslag van de OR over 2016 is uit!

Klik hier voor het digitale exemplaar.