ODC's
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Onderdeelcommissies

Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de onderdeelcommissies (ODC) dat op decentraal niveau. De OR heeft daartoe in samenspraak met het college van bestuur een achttiental ODC's ingesteld. De rechten en bevoegdheden van de ODC's zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de Kaderregeling medezeggenschap en het instellingsbesluit.

Bovendien vormen de facultaire ODC's samen met de facultaire studentenraden de zogeheten facultaire Gezamenlijke Vergaderingen. De rechten en bevoegdheden daarvan liggen onder meer vast in het bestuursreglement en het reglement van de facultaire medezeggenschap. De laatste is op te vragen via or@vu.nl

Ingestelde onderdeelcommissies

Standaardinstellingsbesluit

 

Contactpersonen van OR en onderdeelcommissies

De onderdeelcommissies van de faculteiten en de diensten zijn formeel commissies van de OR. Via contactpersonen houden de OR en zijn onderdeelcommissies elkaar op de hoogte van allerhande relevante zaken.

Klik hier voor de contactpersonen binnen de commissies of de OR.