Over de OR
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Taken en bevoegdheden van de Ondernemingsraad

De taken en bevoegdheden van de Ondernemingsraad van de VU zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Daarnaast zijn aanvullende afspraken vastgelegd in het OR-reglement en de Kaderregeling medezeggenschap uit 2003.

De OR vormt daarnaast samen met de Universitaire Studentenraad de zogeheten Gezamenlijke Vergadering (GV). De GV is verankerd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Voor meer details: wend je tot de ambtelijk secretaris of bekijk de onderstaande documenten.

De integrale WOR-tekst

Het OR-reglement 2016

De Kaderregeling medezeggenschap 2003

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Samenstelling Ondernemingsraad

De huidige Ondernemingsraad van de VU is op 5 april 2017 geïnstalleerd (voor een periode van twee jaar) en heeft 21 leden. De raad bestaat uit de fracties van FNV Overheid, ProVU en CNV Connectief.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Henk Olijhoek (voorzitter), Dick de Gilder en Razi Quadir.

Voor de volledige samenstelling van de OR, klik hier.

 

Commissies van de OR en de GV

De ondernemingsraad (OR) en de gezamenlijke vergadering (GV) kennen een aantal staande commissies voor de behandeling van verschillende types dossiers.

De samenstelling van de commissies kunt u hier vernemen.
De gecursiveerde namen zijn studenten vanuit de Universitaire Studentenraad (USR) die lid zijn van GV commissies. 


Contactpersonen van OR en onderdeelcommissies

De onderdeelcommissies van de faculteiten en de diensten zijn formeel commissies van de OR. Via contactpersonen houden de OR en zijn onderdeelcommissies elkaar op de hoogte van allerhande relevante zaken.

Klik hier voor de contactpersonen binnen de commissies of de OR.