Vergaderingen
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Overlegvergadering tussen de GV en het CvB

Op 13 december voert de Gezamenlijke Vergadering (USR & OR) overleg met het College van Bestuur
Hoofdonderwerpen zijn:

  • Begroting en Jaarplan 2018 voor de Vrije Universiteit
  • MOER/FOER (Model/Formaat Examenreglement)

De GV zal dan met het CvB zijn eventuele instemming op de begroting bespreken

Klik hier voor de agenda


OR Overlegvergadering

Op 13 december voert de Ondernemingsraad overleg met het College van Bestuur
Hoofdonderwerpen zijn:

  • Regeling ongewenst gedrag
  • Nieuw kiesreglement Universitaire Studentenraad (USR)

Klik hier voor de agenda


Volgende GV vergadering

Op 24 januari vergadert de Gezamenlijke vergadering (OR & USR)


Volgende OR vergadering

Op 24 januari vergadert de Ondernemingsraad


Vergaderschema 2017

Klik hier voor het vergaderschema 2017 van de OR en de GV, inclusief de overlegvergaderingen met het CvB.

 De schema's kunnen incidenteel wijzigen. Neem zekerheidshalve contact op met de secretaris via or@vu.nl of 020 598 5312