Vergaderingen
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Overlegvergadering tussen de GV en het CvB

Op 11 juli voert de gezamenlijke vergadering (GV) overleg met het College van Bestuur (CvB) over

  • Instemmingsverzoek hoofdlijnen begroting – Kadernota 2019

Klik hier voor de Agenda

OR Overlegvergadering

Op 11 juli voert de gezamenlijke vergadering (GV) overleg met het College van Bestuur (CvB) over

  • Programma digiDoc

Klik hier voor de Agenda

GV vergadering

Op 04 juli werd door de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentraad (USR) een gezamenlijke vergadering (GV) gehouden. Er werd overleg gevoerd over:

  • Onderwijsagenda VU 2018-2023
  • Informatie uitwisseling over het kort geleden gehouden § 24 overleg door OR en College

Klik hier voor de Agenda

OR vergadering

Op 04 juli vergaderde de Ondernimingsraad. Er werd overleg gevoerd over:

  • DigiDoc programma
  • Democratiseringsdossier

Klik hier voor de Agenda

Vergaderschema

Klik hier voor het vergaderschema 2018 van de OR en de GV, inclusief de overlegvergaderingen met het CvB.

 De schema's kunnen incidenteel wijzigen. Neem zekerheidshalve contact op met de secretaris via or@vu.nl of 020 598 5312