Vergaderingen
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Overlegvergadering tussen de GV en het CvB

Op 20 juni voert de gezamenlijke vergadering (GV) overleg met het College van Bestuur (CvB) over

  • de Onderwijsagenda VU 2018-2023

Klik hier voor de Agenda

OR Overlegvergadering

De ingeplande vergadering voor 20 juni vervalt.

De volgende overlegvergadering zal op 11 juli plaatsvinden.

GV vergadering

Op 06 juni werd door de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentraad (USR) een gezamenlijke vergadering (GV) gehouden. Er werdt overleg gevoerd over:

  • Goedkeuring instemming op voorgestelde naamswijziging faculteit der godgeleerdheid
  • Onderwijsagenda VU 2018-2023

Klik hier voor de Agenda

De volgende GV vergadering is op 04 juli

OR vergadering

De ingeplande vergadering voor 06 juni vervalt.

De volgende OR vergadering zal op 04 juli plaatsvinden.

Vergaderschema

Klik hier voor het vergaderschema 2018 van de OR en de GV, inclusief de overlegvergaderingen met het CvB.

 De schema's kunnen incidenteel wijzigen. Neem zekerheidshalve contact op met de secretaris via or@vu.nl of 020 598 5312