Vergaderingen
Ondernemingsraad VU Amsterdam

De GV overlegt met het college van bestuur

Op 12 juli belegt de Gezamenlijke Vergadering een overlegvergadering met het college van bestuur.
Hoofdonderwerp zal de Kadernota 2018 zijn.

Klik hier voor de agenda van de GVO.

Hieraan vooraf voert de GV zelf nog overleg.


Gezamenlijke vergadering

Op 05 juli wordt door de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentraad (USR) een gezamenlijke vergadering (GV) gehouden, onder andere over:

  • Democratiseringsvoorstellen
  • Kadernota 2018
  • Model Examenregeling 2017–18 (MOER)

Klik hier voor de Agenda

Vergaderschema 2017

Klik hier voor het vergaderschema 2017 van de OR en de GV, inclusief de overlegvergaderingen met het CvB.

 De schema's kunnen incidenteel wijzigen. Neem zekerheidshalve contact op met de secretaris via or@vu.nl of 020 598 5312