Vergaderingen
Ondernemingsraad VU Amsterdam

GV vergadering

De volgende zitting van de Gezamenlijke vergadering (OR & USR) neemt plaats op 07 maart.

OR vergadering

De volgende vergadering van de Ondernemingsraad neemt plaats op 07 maart.

Overlegvergadering tussen de GV en het CvB

Op 21 maart voert de Gezamenlijke Vergadering (USR & OR) weer overleg met het College van Bestuur.

OR Overlegvergadering

Op 21 maart voert de Ondernemingsraad weer overleg met het College van Bestuur.

Vergaderschema

Klik hier voor het vergaderschema 2018 van de OR en de GV, inclusief de overlegvergaderingen met het CvB.

 De schema's kunnen incidenteel wijzigen. Neem zekerheidshalve contact op met de secretaris via or@vu.nl of 020 598 5312